Některá základní pravidla.

Tohle nastavují a prosazují moderátoři cztwitter.cz.

 1. Vlastníkem a provozovatelem Mastodon instance cztwitter.cz je Šerif OliKočková. Šerif určuje pravidla a má vždy poslední slovo. Vymáhat pravidla mu pomáhají pomocníci Šerifa, Moderátoři.
 2. Fotografie a média zobrazující mrtvé osoby či zvířata, erotický či pornografický obsah musí být označen jako citlivý obsah pomocí funkce CW.
 3. Je povinné dodržovat netiketu a zásady nekonfliktní mezilidské komunikace. Je zakázáno jiným uživatelům vyhrožovat, vydírat je, nebo je jiným způsobem obtěžovat; rovněž je zakázáno k těmto činům nabádat ostatní uživatele.
 4. Je zakázáno kohokoli urážet na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry, náboženství či sexuální orientace.
 5. Je zakázána jakákoli podpora hnutí či politických stran směřujících k potlačení práv a svobod člověka.
 6. Je zakázáno šířit dezinformace; výjimkou jsou příspěvky, které je uvádějí na pravou míru.
 7. Je zakázáno schvalovat či obhajovat trestné činy, nebo k nim ostatní uživatele nabádat.
 8. Je zakázána podpora a propagace terorismu.
 9. Je zakázáno popírat, zpochybňovat, schvalovat či ospravedlňovat genocidia a válečné zločiny.
 10. Je zakázáno rozesílání spamu a nevyžádaných komerčních nabídek.
 11. Je zakázáno bez předchozího výslovného souhlasu posílat erotický či pornografický obsah jiné osobě.